BAGERI ZA SPECIJALNU NAMENU


BAGERI ZA SPECIJALNU NAMENU

Bageri za specijalnu namenu su napravljeni specijalno za uklanjanje velikih količina gornjeg sloja i rude, sa nižom cenom po toni.